Clouds
  

Politik for siddepladser

Så vidt muligt har du ret til frit at vælge sæde fra den plads, der er til rådighed i flyet, så længe du i tilfælde af en nødevakuering bedst kan hjælpe og ikke hindre evakueringen. Sæderækken ved siden af alle nødudgange må kun benyttes af raske, voksne passagerer.

Personer, der ikke må sidde ved siden af en nødudgang, omfatter:

  • Personer, der er fysisk eller mentalt handicappede i en sådan grad, at de ville have svært ved at flytte sig hurtigt, hvis de blev bedt om det.
  • Personer, hvis syn eller hørelse er svækket i en sådan grad, at de ikke umiddelbart kan opfatte instruktioner om at påbegynde evakuering af flyet.
  • Børn og spædbørn, uanset om de er ledsaget af en voksen eller ej.
  • Passagerer, der medbringer levende dyr.

Hvis tilfældig besættelse af sæder ikke er tilladt, vil du blive vist eller ført til dit tildelte sæde.